دوشنبه ٠٤ مهر ١٤٠١

PMO

Project Management Office     

   دفتر مديريت پروژه

امروزه دفتر مديريت پروژه (PMO) در سازمان هاي پروژه محور در دنيا به عنوان يكي از اركان اساسي براي تعيين موفقيت سازمان ها و تحقق اهداف پروژه شناخته شده اند و به يك ساختار سازماني متمركز براي استاندارسازي عملكرد شركت هادر تحويل پروژه ها تبديل شده است. تحقيقات گروه PM Solution  بيانگر رشد قابل ملاحظه و روز افزون PMO است. در طول دهه گذشته شاهد رشد سريع مديريت پروژه و مديران پروژه بوده ايم، كه اين رشد در گسترش روز افزون PMO چشمگيرتر بوده است. روند صعودي تعداد دفاتر مديريت پروژه غيرقابل ترديد است. در سال 2000 فقط 47% از شركت ها داراي مديريت پروژه بوده اند ، كه اين رقم در سال 2012 به 87% افزايش يافته است اين امر نشان مي دهد كه PMO به سرعت در حال تبديل به يك بخش ثابت سازماني است كه ارزش قابل ملاحظه اي را باخود به همراه مي آورد. به طوري كه باعث كاهش پروژه هاي شكست خورده به ميزان 30%، ارتقا ئ بهره وري 22%، تحويل پروژه ها درزماني زودتر از زمان بندي تعيين شده به ميزان 19%، صرفه جويي مالي به ازاء هر پروژه 15% و جز اين ها خواهد شد.

در دهه ي گذشته مشاهده ها نشان داده اند كه سازمان ها در حال مواجه شدن با مفهومي جديد هستند كه با افزايش رقابت ، افزايش نرخ محصول ، فرايند نوآوري و تاكيد فراوان بر زمان معنا پيدا مي كند. سازمان ها با استفاده از روش هاي سازماني گسترش يافته ي جديد تر و منعطف تر به چالش ها پاسخ مي دهند.. به عنوان بخشي از پاسخ به اين چالش ها جديد و حركت براي افزايش تعداد و اهميت استراتژي هاي پروژه ، بسياري از سازمان ها ، نهاد هاي سازماني جديدي را كه مرسوم ترين نام برايش PMO يا دفتر مديريت پروژه مي باشد را به اجرا در آورده ند.

ضرورت دفتر مديريت پروژه

امروزه بيش از هر زمان ديگري ، سازمان ها كسب و كار خود را توسط پروژه ها مديريت مي كنند كه موجب شكل گيري نوع جديدي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي پروژه محور شده است . در اين گونه ساز مان ها تصميماتي كه در يك پروژه گرفته مي شود مي تواند ديگر پروژه هاي شركت را به صورت غير قابل پيش بيني و يا حتي زيان آور تحت تاثير قرار دهد . از طرف ديگر رشد اين ساز مان ها موجب افزايش اثر بخشي و قابليت انعطاف كارهاي پروژه شده و مشكلات مخصوص خود را به وجودآورده است. زيرا اين سازمان ها در محيطي قرار گرفته اند كه افزايش پيچيدگي و افزايش تقاضا براي سريعتر ، ارزانتر و بهتر انجام دادن كار پروژه ها ، از ويژگي آن است. پيرو پيدايش چنين مشكلاتي در كشور هاي پيشرفته و سازمان هاي بزرگ پروژه محور ، دفتر مديريت پروژه به عنوان بهترين راه حل در دهه ي اخير شناخته شده است.

امروزه بحث و دانش مديريت پروژه از چالش ها عمده بسياري از سازمان ها است. لذا نياز به ايجاد دفاتري كه به اين مهم توجه ويژه داشته باشد بيش از پيش احساس مي شوند. واضح است كه مديريت ضعيف و ناهماهنگ پروژه ها ، سطوح مهم و اصلي شكست پروژه ها را تشكيل مي دهند. دفتر مديريت پروژه با سازگاري و هماهنگي منابع و ابزار لازم و ضروري ، موفقيت و كاميابي پروژه ها را افزايش مي دهد. بنابراين ، تاسيس و توسعه دفاتر مديريت پروژه را بايستي به عنوان يك ضرورت در نظر گرفت.

مسئوليت ها و خدمات در سازمان هاي پروژه محور متفاوت است ولي يكپارچه سازي همه پروژه ها در خلال يك استاندارد واحد موجب بهبود كارايي، هزينه ها و تحويل شدني هاي پروژه مي شود . در حال حاضر سازمان هاي پروژه محور از تنوع سياست ها ، استاندار ها و روال هاي پروژه ها كه از يك پروژه به پروژه ديگر تغيير مي كنند دچار سردرگمي شده اند. تاسيس دفتر مديريت پروژه از اين سردرگمي جلو گيري مي كند و اين استانداردها ، سياست ها و روال ها را در جهت بهبود فرايند پروژه ، يكپارچه مي كند.

دفتر مديريت پروژه رويال

با توجه به موارد گفته شده و ضرورت وجود PMO در ساختار سازماني مديريت عالي شركت تصميم به استقرار اين دفتر نموده و دفتر مديريت پروژه رويال به عنوان متولي پروژه ها در سازمان نقش قابل توجهي درپيشبرد سازمان به سمت تعالي و سرآمدي ايفا كرده است. در كنار استفاده از مديريت پروژه در سازمان ، پشتيباني دفتر مديريت پروژه از تيم هاي پروژه و فرآيند هاي سازماني جز اهداف اصلي تعريف شده دفتر مديريت پروژه رويال است. البته لازم به ذكر بديهي است تمام اهداف عاليه تعريف شده در منشور PMO شركت محقق نشده است و همچنان با آموزش و ثبت درس آموخته هاي هر پروژه نسبت به فرهنگ سازي و بهبود شاخص هاي عملكردي تلاش داريم تا فرآيندهاي مديريت پروژه را مستقر نماييم و موفقيت و كاميابي پروژه ها را افزايش دهيم.  

 

تماس با ما

پروژه مجتمع اداری - تجاری رویال سعادت آباد

تهران-سعادت آباد-بلوار خوردين - نبش بلوار دريا

شماره کارگاه: 88378466 88378495

شماره دفتر فروش: 88564945 88561920

 

Royal Complex

Next to Darya Blvd , Khovardin Blvd , Saadat Abad ,Tehran , Iran

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5239
 بازدید امروز : 133
 کل بازدید : 412454
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1